Energie-investeringsaftrek 2017

Investeringen in LED-armaturen, licht regelapparatuur en in LED-buizen komen ook in 2017 in aanmerking. Zie de toelichting hieronder en verder omschreven in de Energielijst 2017.

Alleen het meest energiezuinige systeem of methode wordt in 2017 ondersteund door de EIA.

LED-verlichtingssysteem (210506)

De omschrijving van code 210506 is aangepast. Volgens deze code komen alleen LED-armaturen, anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W en een powerfactor van ten minste 0,90 nog in aanmerking voor EIA. Het gaat hierbij om LED-armaturen waar de LED-chip of LED-module volledig geïntegreerd is in de armatuur.

Let op: Voor code 210506 is sprake van een aftopping. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen (door de LED-armatuur gegenereerde lichtstroom). Meldt u een investering voor LED-verlichting dan moet u het investeringsbedrag af te toppen op basis van de totale lichtstroom (lumen) van alle armaturen die aan de hiervoor genoemde eisen voldoen.

LED-buis systeem (210509)

LED-buizen kunt u melden onder de code 210509 ‘LED-buis systeem’.
Alleen LED-buizen met een specifieke lichtstroom van ten minste 120 lm/W die zijn voorzien van een externe driver, komen voor EIA in aanmerking.
Het gaat om een systeem van een LED-buis gekoppeld aan een losse (externe) driver. De powerfactor van het systeem bedraagt ten minste 0,90.

Let op: Voor code 210509 is sprake van een aftopping. Deze bedraagt maximaal € 20 per LED-buis.
Een systeem van een nieuwe LED-buis met nieuwe externe voeding is de meest efficiënte methode wanneer het gaat om vervanging van fluorescentie buislampen (TL). Bij het zogenaamde retrofitten wordt vaak het bestaande voorschakelapparaat overbrugd en blijft het onnodig vermogen opnemen. Investeringen die alleen betrekking hebben op het uitwisselen van conventionele TL buizen door LED-buizen, het zogenaamde retrofitten, komen niet in aanmerking voor EIA. Bij deze manier van vervanging is geen sprake van LED-buizen met een externe driver.

Besparingssysteem voor verlichting (210502)

Een investering in bijvoorbeeld aanwezigheidsdetectie kan alleen nog onder code 210502 worden gemeld in plaats van code 210506 en/of 210509. Voor code 210502 is namelijk sprake van een aftopping van € 150 per sensor. U dient de investering in licht regelapparatuur daarom onder deze code te melden. In verband met het aftoppingsbedrag is het ook aantrekkelijker om investeringen in licht regelapparatuur apart te melden onder code 210502

Meer weten? Bel of e-mail ons.