Sponsoring

Wij hanteren een selectief sponsorbeleid dat erop gericht is om de beste initiatieven goed te kunnen ondersteunen. Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij het ook belangrijk dat de kleinste initiatieven de steun krijgen die ze verdienen. Onze focus wat betreft sponsoring ligt op de volgende gebieden: sport, lokale initiatieven en jeugd.